Trzy uczelnie niepubliczne kształcą lekarzy

0
12121

19 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach – lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Wśród 21 uczelni kształcących lekarzy są trzy niepubliczne.

Dwie z nich prowadzą kształcenie na kierunku lekarskim już od kilku lat, są to – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Uczelnia Łazarskiego z Warszawy.

Od roku akademickiego 2019/2020  roku lekarzy będzie kształcić  także Wyższa Szkoła Techniczna z Katowic.

Limity przyjęć dla prywatnych uczelni wynoszą: dla krakowskiej Akademii – 100 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim oraz 100  miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych w języku innym niż język polski, dla Uczelni Łazarskiego – 90 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim a dla katowickiej Wyższej Szkoły Technicznej – 100 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim oraz 40 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim.

Czytaj także: Więcej miejsc na studiach medycznych na prywatnej uczelni>>>

Poza tym studentów na kierunku lekarskim kształci 18 uczelni publicznych: Uniwersytet  Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Największy limit przyjęć na kierunek lekarski dotyczy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – 690 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim, 7  miejsc na tych studiach dla cudzoziemców, 155 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim oraz 164 miejsca na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w firmie studiów stacjonarnych  lub niestacjonarnych w języku innym niż polski.

W sumie na wszystkich  uczelniach limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim wynosi 4965, miejsc na tych studiach dla cudzoziemców jest 77, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 1224 miejsca oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w firmie studiów stacjonarnych  lub niestacjonarnych w języku innym niż polski – 1892 miejsca. W sumie jest to 8158 miejsc.

Lekarzy dentystów kształci 10 uczelni, wszystkie to uczelnie publiczne.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 lipca 2019 roku (poz. 1344).