Tuchów: Centrum Zdrowia Seniorów w październiku 2018

0
1017

W Wierzchosławicach, w placówce prowadzonej przez Centrum Zdrowia Tuchów, w październiku 2018 roku rozpocznie działalność Centrum Zdrowia Seniorów. W sierpniu rozpoczynają się prace adaptacyjne w ośrodku zdrowia, zajmowanym przedtem przez Dzienny Dom Opieki Medycznej. Kwalifikacja pacjentów rozpocznie się we wrześniu.

Placówka zaoferuje pacjentom 20 miejsc pobytu dziennego. Celem jej działania będzie poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej podopiecznych – mieszkańców powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego oraz samego Tarnowa. Kryteria przyjęć wobec obowiązujących wcześniej w Dziennym Domu Opieki Medycznej zostały uproszczone.

– Oprócz przygotowana do życia z niepełnosprawnością i samoopieki placówka będzie także spełniała rolę profilaktyczną.  Oznacza to, że przyjmowani będą też pacjenci, zagrożeni hospitalizacją. Dla podopiecznych, którzy nie będę w stanie sami czy przy pomocy rodziny dojeżdżać do Centrum, zorganizowany zostanie dojazd. Pacjenci na czas pobytu w placówce będą mieć także zapewnione wyżywienie – informuje prezes Centrum Zdrowia Tuchów Krzysztof Jagiełło.

Założono, że w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania Centrum Zdrowia Seniorów przyjmie 230 podopiecznych. W związku ze strukturą demograficzną nieco więcej pacjentów mają stanowić kobiety. Blisko 70 osób ma w tym czasie skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, który będzie wypożyczać Centrum Zdrowia Seniora. Dotyczy to balkoników czy chodzików, ale też łóżek rehabilitacyjnych ze sterowaniem elektrycznym.

W samym Centrum podopieczni będą mieć zapewnioną opiekę wielu specjalistów z lekarzem geriatrą na czele. Będą też korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Zestawy do teleopieki pomogą w całodobowo świadczonej  pomocy i nadzorze pielęgniarskim. Aby utrwalić efekty pracy placówki podopieczni będą mogli liczyć na porady fizjoterapeutów. Podczas wizyt domowych już po pobycie w Centrum specjaliści ci będą także pomagać w prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Przez pół roku po pobycie w Centrum prowadzony będzie ponadto telefoniczny monitoring rezultatów. Zaplanowano też wsparcie w postaci Domowej Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej.

Projekt utworzenia Centrum Zdrowia Seniorów uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 4 mln 817 zł.

Centrum Zdrowia Tuchów, działające w gminie wiejsko-miejskiej Tuchów, w powiecie tarnowskim, prowadzi zespół poradni specjalistycznych oraz szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia a także dział rehabilitacji.

Centrum prowadzi także oddziały: neonatologiczny i położniczy oraz ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Centrum nie znalazło się na liście placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali. Placówkę prowadzi spółka pracownicza.