Tuchów: Ośrodek Psychoterapii przyjął już 5 tysięcy pacjentów

0
816

Ośrodek Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów w ciągu pięciu lat działalności przyjął 5 tysięcy pacjentów, którym udzielono ponad 17 tysięcy porad. Główne cele działalności placówki to poprawa samopoczucia pacjentów, ich samooceny, funkcjonowania społecznego  i zaradności życiowej oraz redukcja objawów chorób.

Z leczenia w oddziale psychiatrii dziennej, działającego w ramach Ośrodka, skorzystało dotychczas ponad 200 osób. Do oddziału tego trafiają chorzy, którzy nie wymagają całodobowej hospitalizacji. Zwykle są to osoby, które – w wyniku problemów natury psychicznej – mają trudności we właściwym funkcjonowaniu w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, czy zawodowym. Ich przyczyną może być przeżycie ciężkiego stresu, stany lękowo-depresyjne lub kryzys psychotyczny.

Wśród pacjentów są także osoby chorujące na schizofrenie, depresję, chorobę afektywną dwubiegunową, nerwicę lękową, zaburzenia osobowości oraz problemy związane z okresem starzenia się.

Spora grupa pacjentów to osoby po leczeniu szpitalnym, które potrzebują pomocy w powrocie do środowiska i pełnienia ról rodzinnych, społecznych czy zawodowych.

Pobyt w oddziale dysponującym 12 miejscami jest bezpłatny dla pacjenta, jednak wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub lekarza psychiatry.

W skład zespołu terapeutycznego Ośrodka wchodzą: lekarz psychiatra, pielęgniarka, psychologowie oraz terapeuta zajęciowy. Oddział zapewnia farmakoterapię, psychoterapię oraz takie formy leczenia jak arteterapia, muzykoterapia psychoedukacja, psychorysunek, kolaż, relaksacja, oraz terapia zajęciowa, a nawet gimnastyka. W ramach zajęć odbywają się  treningi umiejętności społecznych: komunikacji, motywacji, asertywności.

Praca z pacjentami jest realizowana na zasadach społeczności terapeutycznej, w małej grupie. Długość leczenia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i przebiega według indywidualnego planu terapii.

W Ośrodku Psychoterapii działają również: poradnia zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego i poradnia psychologiczna. Ponadto w ramach kontraktu z NFZ chorzy mogą szukać pomocy w poradni leczenia uzależnień oraz poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

W realizację dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych włączają się  samorządy: Tuchowa, Cieżkowic, Gromnika, Szerzyn, Pleśnej,  Ryglic i Rzepiennika Strzyżewskiego.

Centrum Zdrowia Tuchów, działające w gminie wiejsko-miejskiej Tuchów, w powiecie tarnowskim, prowadzi zespół poradni specjalistycznych oraz szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia, dział rehabilitacji.

Centrum prowadzi także oddziały: neonatologiczny i położniczy oraz ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Centrum Zdrowia Tuchów jest prowadzone przez spółkę pracowniczą. Centrum nie znalazło się na liście placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali.