Ubezpieczenia od zdarzeń medycznych: model się nie sprawdził

0
771

Według Doroty Gałczyńskiej-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie, wprowadzony  w Polsce model ubezpieczenia od zdarzeń medycznych nie sprawdził się. Dochodzenie roszczeń przez wojewódzkimi komisjami nie wpłynęło na zmniejszenie ilość spraw sądowych, swoje usługi zaoferował tylko jeden ubezpieczyciel, a nakłady na ubezpieczenia są nieadekwatne do korzyści.

Na Mazowszu w 2012 roku złożone zostały 53 wnioski dotyczące zdarzeń medycznych. W roku 2013 takich wniosków do Komisji Wojewódzkich wpłynęło już 205. Wnioski złożone na terenie województwa mazowieckiego stanowiły 28,6 procent wszystkich zdarzeń medycznych złożonych w całej Polsce.

Największą grupę wśród wniosków złożonych na terenie województwa mazowieckiego stanowią roszczenia z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz ginekologii i położnictwa. Do listopada 2013 roku na terenie województwa mazowieckiego sfinalizowanych zostało prawomocnie 46 spraw, z których 16 zakończyło się wydaniem orzeczenia o zdarzeniu medycznym, a 35 zostało zwróconych bez rozpoznania (nie dotyczyły leczenia szpitalnego lub dotyczyły leczenia sprzed 1 stycznia 2012 roku).

W całym kraju do końca czerwca 2013 roku wydaniu 97 orzeczeń o zdarzeniu medycznym. 437 wniosków stanowi jeszcze przedmiot pracy komisji, 224 wnioski zostały zwrócone. Wszystkich wniosków do komisji wpłynęło 1025.

W roku 2012 w sprawie zdarzeń, które miały miejsce w warszawskim Szpitalu Bielańskim zostały złożone 3 wnioski, w roku 2013 było tych wniosków 7. Podobnie jak w całym województwie największą grupę stanowią roszczenia z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz ginekologii i położnictwa. Natomiast ilość spraw sądowych dotyczących zdarzeń w Szpitalu Bielańskim w latach 2012-2013 pozostała na poziomie z roku 2011.

Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych dla szpitali miały być obowiązkowe od 1 stycznia 2012 roku, później termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2014 roku, obecnie został przesunięty o kolejne dwa lata. W tej chwili w całym kraju na 1070 podmiotów leczniczych tylko 278 posiada polisy od zdarzeń medycznych. Na Mazowszu jest to tylko 28 podmiotów. Roczna wartość ubezpieczenia w skali kraju to około 200 mln zł, na Mazowszu – około 55 mln zł.

Szpital Bielański nie zdecydował się na wykupienie polisy. Roczna składka z tytułu ubezpieczenia od zdarzeń medycznych wyniosłaby placówkę 600 tysięcy złotych.

– Przy rocznej wartości ubezpieczenia wynoszącej około 200 mln zł i prognozowanej przez Ministerstwo Zdrowia liczbie zdarzeń medycznych, która może wynieść 1200 zł, koszt jednego zdarzenia można oszacować na około 160 tysięcy złotych – mówiła podczas Konferencji MedMarket Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie. – Według stanu na listopad 2013 roku, kiedy to zgłoszone zostały (od początku roku) 902 zdarzenia medyczne, koszt jednego zdarzenia wyniósłby 443 tysiące złotych.

Tymczasem najwyższe odszkodowanie, jakie można uzyskać, wynosi 100 tysięcy złotych, w przypadku uszczerbku na zdrowia, lub 300 tysięcy złotych w przypadku śmierci pacjenta.

Mazowsze jest zamieszkiwane przez 5,2 mln mieszkańców. Działa tutaj 120 podmiotów leczniczych prowadzących szpitale. Roczna liczba hospitalizacji wynosi 1,1 miliona. Liczba leczonych tutaj w ramach leczenia szpitalnego pacjentów stanowi 14,6 procent wszystkich leczonych w całym kraju.

Szpital Bielański posiada 598 łóżek w 20 oddziałach specjalistycznych z 7 pododdziałami a także 82 jednostki działalności podstawowej (poradnie, pracownie, izby przyjęć, blok operacyjny itd.). Rocznie ma tutaj miejsce 41 tysięcy hospitalizacji.