Ubezpieczenia od zdarzeń medycznych: przesunięcie terminu

0
974

Prawdopodobnie o rok, czyli do stycznia 2015 roku, zostanie przesunięty termin wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, dotyczących szpitali.

Taką informację przekazał Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia.

Początkowo przepisy dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku, jednak w wyniku nowelizacji ustawy o działalności leczniczej zmieniono sposób naliczania składek ubezpieczenia, natomiast termin wejścia w życie przepisów określony został na 1 stycznia 2014 roku.

Według aktualnych przepisów wysokość składki jest zależna od liczby łóżek szpitala i może wynieść nie mniej niż 1000 zł na jedno łóżko. Suma ubezpieczenia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych w szpitalu, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, jest uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego, oraz wynosi nie mniej niż 300 000 zł.

Przesunięcie terminu wejścia w życie ubezpieczenia było związane z tym, że dla wielu szpitali opłacenie składki stanowiłoby zbyt duże obciążenie finansowe.