Uczelnia Łazarskiego: studia podyplomowe, MBA i szkolenia z dofinansowaniem

0
973


Warszawska Uczelnia Łazarskiego zaprasza pracodawców do skorzystania ze wsparcia w otrzymaniu dofinansowania studiów podyplomowych, MBA i szkoleń dla siebie i swoich pracowników. O dofinansowanie może starać się każdy, pod warunkiem, że studia są związane z wykonywaną pracą.

Wielkość dotacji jest uzależniona od liczby zatrudnionych przez firmę pracowników. Dofinansowanie wynosi do 100 procent dla mikroprzedsiębiorstw i do 80 procent dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Maksymalne dofinansowanie na osobę może wynosić do 11 500 zł.

O dofinansowanie ubiegać się mogą firmy, które nie mają zaległości w opłatach za ZUS, podatkach i wynagrodzeniach dla pracowników.

Uczelnia Łazarskiego prowadzi aktualnie rekrutację na następujące programy:
• MBA w ochronie zdrowia
• Pakiet 3 praw:  prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta
• Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi

Oferta Uczelni Łazarskiego dostępna jest na stronie: www.ckp.lazarski.pl. Szczegółowych informacji nt. dotacji udziela Joanna Górczyńska, ekspert ds. składania aplikacji, email: jgorczynska@wsparciewrozowju.pl, tel. 602 539 158.