Uczelnia Łazarskiego: szkolenia dla małych i średnich podmiotów medycznych

0
829


Uczelnia Łazarskiego oraz Europejskie Centrum Przedsiębiorczości zapraszają na jedyny w Polsce program szkoleniowy dedykowany małym i średnim prywatnym podmiotom medycznym. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane są dwie ścieki: akademia menedżera ochrony zdrowia oraz akademia menedżera HR w ochronie zdrowia.

Szkolenia odbywają się w Poznaniu, Katowicach i Warszawie, w kwietniu, w maju, w czerwcu, we wrześniu, w październiku i w listopadzie 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdują się na stronie www.szkolmed.pl

„Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami w prywatnej służbie zdrowia” to projekt adresowany do kadry zarządzającej i HR mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w prywatnej służbie zdrowia. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących (Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w okresie od 1 września 2013 do 31 maja 2015 roku.
Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Uczelnia Łazarskiego, która od lat działa na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, poszukując sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej.

W ramach swojej działalności Uczelnia prowadzi studia MBA w ochronie zdrowia oraz liczne szkolenia specjalistyczne dla menedżerów ochrony zdrowia. Działalność naukowo-ekspercka skupiona jest wokół  Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, koncentrującego badania na analizie procesów zarządczych w ochronie zdrowia oraz wypracowywaniu i promowaniu rozwiązań racjonalizujących system, zarówno na poziomie państwa, jak również na poziomie sektora i pojedynczych podmiotów medycznych.  Stałymi współpracownikami Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia są wybitni akademicy i praktycy z zakresu zdrowia publicznego, ekonomii zdrowia oraz zarządzania w ochronie zdrowia.