Uczelnia Łazarskiego zaprasza na debatę ekspercką

0
917


Warszawska Uczelnia Łazarskiego jest organizatorem eksperckiej konferencji naukowej pod tytułem „Optymalny model organizacji systemu ochrony zdrowia”. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2013 roku w siedzibie uczelni.

Uczelnia Łazarskiego, realizując misję ośrodka naukowego i eksperckiego zaprasza do wzięcia udziału w dyskusji nad docelową i całościową wizją reorganizacji systemu ochrony zdrowia, ze wskazaniem precyzyjnego podziału ról i zadań poszczególnych jego uczestników zgodnie z zasadami pomocniczości i decentralizacji.

– Jesteśmy przekonani, że dzięki integracji kompetencji środowiska akademickiego z wiedzą ekspertów, samorządowców oraz praktyków rynku zdrowia możliwe jest wypracowanie najlepszych rozwiązań – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Instytutu Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Konferencja jest adresowana do zarządów samorządów wojewódzkich, przedstawicieli innych szczebli samorządów terytorialnych, kluczowych instytucji rynku zdrowia oraz podmiotów zainteresowanych tą tematyką. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, zarządów województwa, samorządu terytorialnego, świadczeniodawcy oraz reprezentanci organizacji pacjentów.

Szczegółowe informacje dostępne w załączonym pliku