Udany rok dla Centrum ENEL-MED

0
817

Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED

Rok 2011 był dla Centrum Medycznego ENEL-MED bardzo udany. Głównym wydarzeniem mającym znaczny wpływ na rozwój działalności spółki było przeprowadzenie oferty publicznej i debiut na GPW. Oferta ENEL-MED zakończyła się sukcesem, a zgłoszony przez inwestorów popyt znacznie przewyższył liczbę oferowanych walorów (redukcja zapisów o 22,72 procent).

O powodzeniu oferty świadczy także fakt nabycia przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. akcji ENEL-MED, dzięki czemu instytucja ta posiada już ponad 10 procent udziału w kapitale spółki.

2011 rok był dla ENEL-MED czasem dynamicznego rozwoju, zdobywania kolejnych klientów, wzbogacania oferty i rozbudowy sieci medycznej. Dzięki temu współpracujemy dziś z niemal 700 placówkami partnerskimi w całym kraju, obsługujemy ponad 1000 firm, mamy ponad 300 000 klientów oraz zatrudniamy lekarzy 58 specjalności medycznych.

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2011 roku pozyskaliśmy 233 nowych klientów korporacyjnych. We wrześniu nawiązaliśmy współpracę z PZU Pomoc S.A., która dotyczy świadczenia usług medycznych na rzecz pracowników i klientów PZU. ENEL-MED poczynił także znaczące inwestycje w rozbudowę swojego potencjału medycznego – w czerwcu otworzyliśmy nową pracownię diagnostyczną w Koninie. Jako jedyni w Koninie i okolicy świadczymy kompleksowe usługi z zakresu rezonansu magnetycznego. Ponadto, pod koniec listopada otworzyliśmy nowy oddział diagnostyczny w centrum Warszawy, który oferuje usługi z zakresu diagnostyki obrazowej (usługi diagnostyczne to drugi najbardziej rentowny segment działalności ENEL-MED), a na początku grudnia świętowaliśmy powstanie nowoczesnej przychodni specjalistycznej w Gdańsku. Oddział ten jest pierwszą przychodnią ENEL-MED w tym mieście, a zarazem 11 ogólnodostępną przychodnią spółki, w której oferowana jest kompleksowa opieka medyczna, od podstawowej opieki ambulatoryjnej aż po badania diagnostyczne.

Odnotowaliśmy także znaczną poprawę wyników finansowych w porównaniu z rokiem 2010. Po trzech kwartałach 2011 r. poprawiliśmy zysk netto o 161,6 procent. Koncentrujemy się aktualnie na nowych inwestycjach. Już w I półroczu 2012 planujemy otworzyć szpital przy al. Solidarności 128 w Warszawie, do którego zamierzamy przenieść dwie specjalizacje – ortopedię oraz neurochirurgię. Ponadto, ENEL-MED na bieżąco obserwuje rynek wciąż poszukując nowych możliwości rozwoju. Systematycznie realizujemy plany inwestycyjne, które przedstawiliśmy w czasie oferty publicznej i debiutu na GPW (nowe centrum diagnostyczne w Warszawie i przychodnia w Gdańsku to projekty zrealizowane dzięki środkom pozyskanym z Giełdy).