Ułatwienia dotyczące zatrudniania anestezjologów spoza UE

0
169

23 lutego 2021 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają lekarzom z tytułem specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii uzyskanym poza krajami Unii Europejskiej udzielanie świadczeń w tym zakresie na terenie Polski.

Rozporządzenie mówi, że lekarze tacy, którzy wykonują zawód na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata, mogą przejmować na wezwanie prowadzenie resuscytacji oraz po konsultacji z lekarzem specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii podejmować decyzję o jej zakończeniu.

Poza tym, za zgodą lekarza kierującego oddziałem, mogą wykonywać znieczulanie pacjentów, jeżeli wykonują zawód lekarza przez okres co najmniej 2 lat w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają pisemne potwierdzenie wydane przez lekarza kierującego oddziałem, że dysponują wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do wykonywania znieczulenia.

Potwierdzenie to jest przechowywane w aktach osobowych lekarza.

Czytaj także: Medyczne zawody wspierające receptą na niedobory kadrowe>>>

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniało podczas konsultacji projektu, że przepisy te zostały przygotowane „w związku z koniecznością zwiększenia dostępności do leczenia szpitalnego pacjentów z Covid-19, których stan wymaga hospitalizacji w warunkach intensywnej terapii, w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby pacjentów oraz braków kadrowych w zawodach medycznych, w tym lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”.

Według resortu zdrowia przepisy te ułatwią dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej, a także przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania kadr medycznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 lutego 2021 roku (poz.333).