Unia Bracka: inwestycja w nową przychodnię

0
961

Fundacja Unia Bracka prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych na terenie Śląska, inwestuje w nową placówkę w Knurowie. Powstanie ona w budynku zakupionym przez Fundację, który obecnie jest w trakcie adaptacji. Inwestycja zakończy się w 2014 roku.

Budynek znajduje się przy ulicy Kopalnianej 2. Dotychczas mieściła się w nim komenda policji. Do nowej przychodni zostanie przeniesiona placówka funkcjonująca obecnie w obiekcie dzierżawionym od starostwa powiatowego, znajdującym się przy ulicy Dworcowej.

– Inwestycja już się rozpoczęła. Jesteśmy w trakcie projektowania – informuje Małgorzata Piorecka, dyrektor Zespołu ds. Inwestycji Fundacji. – Dzięki zakupowi własnej placówki będziemy mogli rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o nowe specjalności.

Fundacja Unia Bracka została utworzona w roku 1992 przez kopalnie węgla kamiennego, Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa oraz trzy centrale Górniczych Związków Zawodowych. W ostatnim czasie Fundacja przeszła reorganizację. 1 marca 2012 została wpisana do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i obecnie realizuje swoją działalność medyczną w zakładach: Górniczy Zespół Lecznictwa Specjalistycznego w Gliwicach, Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach, Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudzie Śląskiej, Zakład Opieki Domowej w Rudzie Śląskiej oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

Fundacja prowadzi w sumie 23 przychodnie zlokalizowane na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza i Knurowa. Z usług podstawowej opieki zdrowotnej zakładów Fundacji korzysta około 130 tysięcy pacjentów. Zakłady Fundacji poza świadczeniem usług na rzecz klientów indywidualnych zajmują się obsługą firm. Obejmują opieką profilaktyczną 347 firm z terenu całego Śląska. Placówki Fundacji są systematycznie modernizowane i doposażone i ciągle rozwijają swoją działalność.