Unia Bracka: komercyjna opieka wieczorna i świąteczna

0
239

Placówki Unii Brackiej w Gliwicach i Bytomiu wprowadziły od 1 listopada 2017 roku komercyjne świadczenia w ramach wieczornej i nocnej opieki zdrowotnej. Świadczenia są dostępne w dni powszednie w godzinach od 18 do 21, a w weekend i dni świąteczne – od 9 do 13.

Koszt porady lekarskiej to 35 zł (dla pacjentów zdeklarowanych w POZ w placówce Unii Brackiej) lub 70 zł (dla pozostałych pacjentów). Oferowane są także wizyty domowe, których cena wynosi odpowiednio: 100 zł lub 150 zł.

Świadczenia oferuje Przychodnia Bracka Gliwice działająca przy ulicy Bojkowskiej 20, oraz Przychodnia Bracka Miechowice, zlokalizowana przy ulicy Dalekiej w Bytomiu.

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza i Knurowa. Z usług podstawowej opieki zdrowotnej zakładów Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość wynosi około 11 mln zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację leczniczą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

Zakłady Fundacji poza świadczeniem usług na rzecz klientów indywidualnych zajmują się obsługą firm. Obejmują opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku  i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.