Unia Bracka otworzyła dom dla seniorów w Bytomiu

0
821

Unia Bracka, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych na południu Polski, otworzyła Bracki Dom dla Seniorów w Bytomiu. Ośrodek powstał dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podobna placówka działa już od kwietnia 2018 roku w Katowicach w budynku Przychodni Brackiej Staszic.

W ramach pobytu w placówkach pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarzy specjalistów, między innymi geriatry, neurologa, ortopedy, rehabilitacji medycznej, rehabilitację, opiekę pielęgniarską, konsultacje dietetyczne i psychologiczne i terapię zajęciową. Dom oferuje także wsparcie dla rodziny oraz pełne wyżywienie oraz transport.

Oferowana przez Fundację intensywna rehabilitacja oraz wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem ma na celu w sposób znaczący poprawić stan zdrowia seniora oraz zwiększyć jego samodzielność życiową, jak również umożliwić osobom bliskim powrót do aktywności zawodowej poprzez przekazanie opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny profesjonalnemu zespołowi medycznemu.

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza i Knurowa. Z usług podstawowej opieki zdrowotnej zakładów Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość wynosi około 11 mln zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację leczniczą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

Zakłady Fundacji poza świadczeniem usług na rzecz klientów indywidualnych zajmują się obsługą firm. Obejmują opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku  i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.