Unia Bracka: powstaje Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sosnowcu

0
1000

Fundacja Unia Bracka, posiadająca sieć placówek ambulatoryjnych na terenie Polski południowej, prowadzi inwestycję związaną z tworzeniem Dziennego Domu Opieki Medycznej Pod Kasztanami w Sosnowcu. Realizacja projektu trwa od trzech miesięcy. Obecnie kończone są prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach przygotowanych dla nowej placówki.

Pierwsi podopieczni mają tutaj trafić w październiku 2016.

Dom mieści się w budynku Przychodni Brackiej Porąbka-Klimontów, przy ulicy Dmowskiego 6a w Sosnowcu- Zagórzu. Wartość projektu to prawie 1 mln zł. Inwestycja jest częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja jako jeden z 54 podmiotów w Polsce wybrana została w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwa Zdrowia w celu utworzenia miejsca zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Przedmiotem projektu jest utworzenie i prowadzenie przez kolejne 18 miesięcy 15 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami powyżej 65 roku życia.

Z opieki będą mogły skorzystać  osoby mieszkające na terenie województwa śląskiego, w szczególności osoby powyżej 65 roku życia, które są bezpośrednio po hospitalizacji lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego a ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność.

Pacjenci podczas pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej, trwającego od 1,5 miesiąca do maksymalnie pół roku, będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, rehabilitację, zajęcia terapeutyczne oraz wsparcie psychologa. Celem pobytu w placówce będzie przywrócenie pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych oraz umożliwienie osobom bliskim powrót do aktywności zawodowej poprzez przekazanie opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny profesjonalnemu zespołowi medycznemu.

Zadaniem Dziennego Domu jest opieka nad pacjentem w warunkach zbliżonych do domowych. Dzięki deinstytucjonalizacji opieki medycznej w formie DDOM możliwe będzie skrócenie pobytu chorego w szpitalu i zmniejszenie związanego z tym stresu.

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza i Knurowa. Z usług podstawowej opieki zdrowotnej zakładów Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość wynosi około 11 mln zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację leczniczą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

Zakłady Fundacji poza świadczeniem usług na rzecz klientów indywidualnych zajmują się obsługą firm. Obejmują opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska. Unia Bracka posiada także 34 zespoły przewozowe. Usługi medyczne oraz transport sanitarny świadczy w ośrodkach medycznych zlokalizowanych w województwach: śląskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku  i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.