Unia Bracka wprowadza nowe zabiegi rehabilitacyjne

0
1066

Unia Bracka, prowadząca sieć przychodni na terenie południowej Polski, rozszerzyła zakres swoich usług o terapię falą uderzeniową. Zabiegi stosowane są w celu zwalczania przewlekłego bólu oraz wielu schorzeń  układu  mięśniowo- szkieletowego, przede wszystkim w rehabilitacji, ortopedii i medycynie sportowej.

Zabiegi są komercyjne, ich koszt wynosi 50 zł. Zabiegi docelowo będą dostępne w trzech placówkach: Przychodnia Bracka Makoszowy w Zabrzu, Przychodnia Bracka Polska-Wirek w Rudzie Śląskiej oraz Przychodnia Bracka Halemba w Rudzie Śląskiej. Na razie można je wykonać w tej ostatniej placówce.

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza i Knurowa. Z usług podstawowej opieki zdrowotnej zakładów Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość wynosi około 11 mln zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację leczniczą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

Zakłady Fundacji poza świadczeniem usług na rzecz klientów indywidualnych zajmują się obsługą firm. Obejmują opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska. Unia Bracka posiada także 34 zespoły przewozowe. Usługi medyczne oraz transport sanitarny świadczy w ośrodkach medycznych zlokalizowanych w województwach: śląskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku  i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.