Unia Bracka zakończyła komercyjną wieczorną i świąteczną opiekę zdrowotną

0
952

Od stycznia 2018 roku placówki Unii Brackiej w Gliwicach i Bytomiu zakończyły oferowanie wprowadzonych 1 listopada 2017 roku komercyjnych świadczeń w ramach wieczornej i nocnej opieki zdrowotnej. Powodem rezygnacji było małe zainteresowanie pacjentów tymi usługami.

Placówki wprowadziły takie świadczenia, ponieważ po wejściu w życie sieci szpitali, 1 października 2017 roku, nie  mogły już oferować nocnej i świątecznej opieki finansowane przez NFZ. Zgodnie z ustawą o sieci szpitali taką pomoc oferują placówki, które się w tej sieci znalazły.

Komercyjna nocna i świąteczna pomoc była dostępna w dni powszednie w godzinach od 18 do 21, a w weekend i dni świąteczne – od 9 do 13. Koszt porady lekarskiej wynosił 35 zł (dla pacjentów zdeklarowanych w POZ w placówce Unii Brackiej) lub 70 zł (dla pozostałych pacjentów). Oferowane były także wizyty domowe.

Świadczenia oferowała Przychodnia Bracka Gliwice działająca przy ulicy Bojkowskiej 20 oraz Przychodnia Bracka Miechowice, zlokalizowana przy ulicy Dalekiej w Bytomiu.

Unia Bracka prowadzi kilkadziesiąt przychodni zlokalizowanych na terenie miast i powiatów województwa śląskiego: Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza i Knurowa. Z usług podstawowej opieki zdrowotnej zakładów Fundacji korzysta ponad 250 tysięcy osób. Fundacja posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość wynosi około 11 mln zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację leczniczą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

Zakłady Fundacji poza świadczeniem usług na rzecz klientów indywidualnych zajmują się obsługą firm. Obejmują opieką profilaktyczną ponad 300 firm z terenu całego Śląska.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku  i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.