UOKiK: niedozwolona zmowa lubelskich szpitali

0
1042

Dziewięć lubelskich szpitali zawarło porozumienie ograniczające konkurencję prywatnych placówek medycznych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydała decyzję stwierdzającą, że była to niedozwolona praktyka. Jej celem miało być przejęcie przez szpitale środków finansowych z NFZ, które w ramach kontraktów otrzymywały NZOZ-y.

Niedozwolona praktyka trwała w latach 2011-2012. Przedstawiciele dziewięciu lubelskich szpitali wspólnie ustalili, że wypowiadają umowy z niepublicznymi placówkami na świadczenie badań specjalistycznych. Prywatne zakłady opieki zdrowotnej mogą bowiem realizować świadczenia zdrowotne korzystając ze sprzętu i kadry publicznych podmiotów – po podpisaniu odpowiedniej umowy lub promesy na podwykonawstwo. Dzięki temu mają możliwość kompleksowego świadczenia usług, co jest warunkiem zawarcia kontraktu z NFZ. Zawierając porozumienie szpitale liczyły, że NFZ rozwiąże umowy z niepublicznymi placówkami. Miało to spowodować przejęcie przez szpitale środków finansowych z NFZ.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przez UOKiK w listopadzie 2011 roku. Według Urzędu, zgodnie z prawem antymonopolowym szpitale  posiadają status przedsiębiorcy, ponieważ prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu odpłatnych usług niepublicznym placówkom służby zdrowia. Dlatego nie mogą zawierać porozumień ograniczających konkurencję.

Prezes UOKiK wydała decyzję stwierdzającą zawarcie niedozwolonego porozumienia, nie nałożyła jednak na jego uczestników kar finansowych. Głównym powodem była specyfika działalności szpitali. Sankcja pieniężna miałaby wpływ na pogorszenie jakości usług świadczonych pacjentom.

Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej możliwość odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.