Usługi opiekuńcze to długoterminowa inwestycja

0
1055

Usługi opiekuńczo-lecznicze to inwestycja z długim terminem zwrotu, ale popyt na nie będzie rósł wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Odpowiadając na te potrzeby, rozwijamy działalność oraz inwestujemy w kolejne placówki, które powstaną w Warszawie i w okolicach, a w Poznaniu rozpoczynamy naszą największą inwestycję – mówi Beata Leszczyńska, prezes spółki MEDI-system.

Nasz nowy dom opieki powstaje w Piasecznie, a nowa klinika rehabilitacyjna będzie działać w Wawrze. W tym roku ruszy także budowa największego w Polsce centrum opieki nad seniorem w Poznaniu, gdzie powstanie dom opieki, klinika rehabilitacji i apartamenty senioralne – dostosowane do potrzeb seniorów, którzy mogą korzystać z usług opiekuńczo-pielęgniarskich.

Ośrodek powstanie w centrum Poznania, tuż przy Starym Rynku, w miejscu, gdzie funkcjonował przedtem szpital miejski.

W obecnej strukturze MEDI-system większość podopiecznych naszych placówek korzysta z opieki w ramach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL), czyli ich pobyt jest w 30 procentach finansowany przez NFZ. Pozostałe 70 procent kosztów pobytu jest pokrywane przez pacjenta z jego dochodu (emerytury, zasiłku, etc.).  Pieniądze z kontraktów z NFZ zapewniają wprawdzie pewną stabilność wpływów, ale nie wystarczają na pokrycie pełnych kosztów opieki.

Polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w Europie. Osoby w wieku powyżej 80 lat stanowią teraz około 3 procent populacji. Za kilkanaście lat ten odsetek ma wzrosnąć do 7 procent. Już dziś około milion osób starszych przebywa w domu, pod opieką najbliższych. Popyt na opiekę długoterminową będzie zatem systematycznie rósł.

W naszej sieci domów opieki i klinik rehabilitacyjnych jest już łącznie 10 placówek, które posiadają w sumie tysiąc łóżek. Do 2024 roku zamierzamy zwiększyć liczbę placówek do kilkudziesięciu. Inwestujemy w największych miastach Polski oraz większych wojewódzkich (z liczbą powyżej 250 tysięcy mieszkańców).

 

Beata Leszczyńska, prezes spółki MEDI-system