Ustalono zakres zadań lekarza i pielęgniarki POZ

0
1234

2 grudnia 2019 roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z zakresem zadań zawartym w załączniku do rozporządzenia lekarz POZ między innymi prowadzi edukację zdrowotną, ocenę stanu zdrowia w badaniach bilansowych, uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, a także rozpoznaje środowisko pacjenta.

Poza tym do zadań lekarza należy profilaktyka, rozpoznanie i leczenie chorób, wystawianie skierowania na rehabilitację, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych, a także wystawianie recept lub zleceń na wyroby medyczne.

Do zadań pielęgniarki POZ należy między innymi promocja zdrowia i profilaktyki chorób, zabiegi pielęgnacyjne, świadczenia diagnostyczne, takie jak wykonanie badania fizykalnego, podstawowych parametrów życiowych, pobieranie materiału do badań diagnostycznych, a także świadczenia lecznicze.

Zakres zadań położnej to między innymi edukacja prozdrowotnego stylu życia kobiety, edukacja przedporodowa, poradnictwo w zakresie odżywiania w ciąży i połogu, w zakresie pielęgnacji noworodka, profilaktyka wieku rozwojowego, opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej, a także ocena stanu psychicznego kobiety w okresie ciąży i połogu, w tym ryzyka wystąpienia depresji poporodowej.

Czytaj także: Lean Management sposobem na niedobór lekarzy i pielęgniarek>>>

W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej opieki zdrowotnej z roku 2016 (Dz. U. poz. 1567) wśród zadań lekarza POZ nie wymieniono współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej, wybranymi przez pacjenta, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami pacjentów oraz przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

Natomiast wśród zadań pielęgniarki POZ nie wymieniono współpracy z lekarzem POZ, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, położną POZ, pielęgniarką opieki długoterminowej domowej, innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych, przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia oraz rodziną lub opiekunami świadczeniobiorcy.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 listopada 2019 roku w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 29 listopada 2019 roku (poz. 2335).