Uzdrowiska Iwonicz i Konstancin dla Nałęczowskiego Towarzystwa Inwestycyjnego

0
894

Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. kupi udziały w spółkach Uzdrowisko Iwonicz S.A. oraz Konstancin Zdrój sp. z o.o. 8 listopada 2011 miało miejsce parafowanie projektów umów dotyczących sprzedaży udziałów obu spółek.

W przypadku Uzdrowiska Iwonicz S.A. sprzedanych zostanie 90,86 procent kapitału zakładowego, w przypadku spółki Uzdrowisko Konstanci-Zdrój – 95,25 procent.

Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne działa w imieniu i na rzecz Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z parafowanymi projektami umów sprzedaży udziałów inwestor zobowiązał się m.in. do kontynuowania podstawowej działalności spółek.

Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ma siedzibę w Nałęczowie przy ulicy Małachowskiego 3. Prezesem Zarządu jest Wojciech Leszek Gucma, pełniący także funkcję dyrektora w Uzdrowisku Nałęczów S.A.

Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój oferuje rehabilitację i leczenie chorób ortopedyczno-urazowych, układu nerwowego, reumatologicznych, układu trawienia, górnych dróg oddechowych, osteoporozy.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój oferuje diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorób układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego i narządu ruchu, a także szereg zabiegów leczniczych.