Uzdrowisko Rabka S.A.: badanie stanu spółki

0
1057

Minister Skarbu Państwa dopuścił do dalszego etapu procedury prywatyzacyjnej Uzdrowiska Rabka, tj. do ograniczonego badania stanu spółki i złożenia wiążących propozycji warunków umowy zakupu akcji wszystkie podmioty, które odpowiedziały na wcześniejszego ogłoszenie. Wśród nich jest spółka Artmedik, prowadząca szpital w Jędrzejowie.

Termin składania wiążących propozycji warunków umowy zakupu akcji spółki upływa w dniu 23 grudnia 2011 roku o godzinie 14:00. Do sprzedaży oferowane jest .1 939.500 akcji stanowiących 91,06% kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Rabka S.A. Na opublikowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa zaproszenie do udziały w negocjacjach w sprawie nabycia akcji spółki Rabka S.A. wpłynęły trzy odpowiedzi. Oprócz spółki Artmedik złożyły je STP Investment S.A. z siedzibą w Bochni oraz Konsorcjum: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie i Laskowski Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Uzdrowisko liczy około 700 łóżek, umiejscowionych w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. Uzdrowisko ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość kontraktu na rok 2011 wynosi 7,33 mln zł.

Spółka Artmedik prowadzi od 2008 roku szpital w Jędrzejowie. Od stycznia 2012 roku spółka przejmie prowadzenie Szpitala Kieleckiego, którego udziały kupuje. Ponad 99 proc. udziałów w spółce Artmedik posiada Rafał Mariusz Chaiński.