Uzdrowisko Rabka S.A.: bez rozstrzygnięcia negocjacji

0
961

4 stycznia 2012 r. Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o zamknięciu bez rozstrzygnięcia negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, opublikowanego w dniu 10 października 2011 r. na nabycie 1 939 500 akcji stanowiących 91,06 procent kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Rabka S.A.

Zainteresowanie zakupem udziałów uzdrowiska wykazał między innymi Artmedik. Spółka ta od 2008 roku prowadzi dzierżawiony szpital w Jędrzejowie, a on stycznia 2012 – Szpital Kielecki, którego udziały zakupiła. Oprócz spółki Artmedik oferty na zakup udziału uzdrowiska złożyły: STP Investment S.A. z siedzibą w Bochni oraz Konsorcjum: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie i Laskowski Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Uzdrowisko Rabka specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego, przemiany materii, narządu ruchu, a także schorzeń kardiologicznych u dzieci i dorosłych. Liczy około 700 łóżek, umiejscowionych w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. Uzdrowisko ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość kontraktu na rok 2011 wynosiła 7,33 mln zł.