Uzdrowisko Rabka S.A.: zamknięcie procesu prywatyzacji bez rozstrzygnięcia

0
1204


Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że proces prywatyzacji spółki Uzdrowisko Rabka S.A. prowadzony w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia został zakończony bez rozstrzygnięcia. To już kolejne próba sprzedaży uzdrowiska zakończona niepowodzeniem.

W czerwcu 2012 nastąpiło zamknięcie negocjacji dotyczących nabycia udziałów spółki. Taką samą decyzję MSP podjęło w styczniu 2012 roku.

Obecnie w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w negocjacjach w sprawie nabycia 1 939 500 akcji stanowiących 91,06 procent kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Rabka S.A. wpłynęła jedna oferta. Złożona została przez Jana Wieczorkowskiego, zamieszkałego w Krakowie oraz Thermaleo Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie, będącą głównym akcjonariuszem spółki Uzdrowisko Szczawnica S.A.

Zakupem akcji uzdrowiska zainteresowanych było już wiele firm. W roku 2011 były to: Artmedik, spółka prowadząca szpitale w Jędrzejowie i w Kielcach, a także STP Investment S.A. z siedzibą w Bochni i Konsorcjum: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie i Laskowski Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie. W roku 2012 oferty złożyły następujące podmioty: Europejskie Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne Lotos Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce Zdroju oraz PTS RABKA Sp. z o.o. z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich. Ostatecznie jednak podmioty te wycofywały się z oferty zakupu.

Uzdrowisko Rabka specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego, przemiany materii, narządu ruchu, a także schorzeń kardiologicznych u dzieci i dorosłych. Liczy około 700 łóżek, umiejscowionych w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. Uzdrowisko ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość kontraktu na rok 2012 wynosiła 7,4 mln zł.