Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A. do sprzedaży

0
1018

Minister Skarbu Państwa zaprosił zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia 1.179.500 akcji, o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 92,15 procent kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A. Uprawnionym pracownikom spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 procent akcji.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet akcji spółki, a także ewentualnie inne zobowiązania pozacenowe, m.in.: zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań. Termin składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji upływa 27 kwietnia 2012 roku o godzinie 14:00.

To już kolejna próba prywatyzacji tego uzdrowiska. W roku 2010 na pierwsze ogłoszenie w tej sprawie wpłynęła jedna oferta – spółki EMC Instytut Medyczny, jednak nie doszło do podpisania umowy z tą spółką. Na ponowne ogłoszenie odpowiedziały oprócz EMC, także KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Wadex S.A., BCJ Konsalting, Oddział w Polsce i PCZ S.A.. Do procesu niezależnych badań spółki zostało dopuszczonych dwóch potencjalnych inwestorów: PCZ S.A. oraz KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.. Jednak proces prywatyzacji również nie został zakończony.

Przedmiotem działalności spółki są usługi uzdrowiskowe oraz produkcja i sprzedaż wody mineralnej. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina dysponuje ponad 900 miejscami noclegowymi w dziesięciu obiektach. Roczne przychody spółki wynoszą około 30 mln zł. Co roku uzdrowisko sprzedaje ponad 300 tysięcy noclegów, a odwiedza je ponad 15000 osób, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego, pokarmowego, moczowego oraz narządu ruchu.