Uzdrowisko Wysowa: parafowanie projektu umowy sprzedaży

0
948


9 października 2012 roku doszło do parafowania projektu umowy sprzedaży pakietu 834.250 akcji stanowiących 87,36 procent kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Wysowa S.A.

Umowę parafowało Konsorcjum w spółek: Promet” Sp. jawna W. Kubiak z siedzibą w Turku, „Promet Cargo” Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, „Promet Trans” Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, „Tur-Trans-Gapsa” Sp. jawna z siedzibą w Dzierżążnej.

Ministerstwo Skarbu Państwa wyraziło też zgodę na rozpoczęcie przez inwestora z dniem 10 października 2012 roku negocjacji pakietu socjalnego z przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce.

Uzdrowisko Wysowa oferuje leczenie chorób układu trawiennego, dróg oddechowych, układu moczowego, układu kostno-stawowego. Oferuje wczasy wypoczynkowe, wczasy lecznicze, w tym między innymi turnusy dla diabetyków oraz dla osób dializowanych. Uzdrowisko oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Wartość kontraktu w roku 2012 wynosi ponad 5 mln zł.