Uzdrowisko Wysowa S.A. : negocjacje z dwoma oferentami

0
861


Po analizie złożonych wiążących propozycji warunków umowy nabycia pakietu 87,36% akcji spółki Uzdrowisko Wysowa S.A. Minister Skarbu Państwa zdecydował o dopuszczeniu do negocjacji równoległych dwóch potencjalnych inwestorów.

Do negocjacji dopuszczono konsorcjum spółek: „PROMET” Sp. jawna W. Kubiak z siedzibą w Turku, „PROMET CARGO” Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, „PROMET Trans” Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, „TUR-TRANS-GAPSA” Sp. jawna z siedzibą w Dzierżąznej oraz Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne kupiło już udziały w spółkach Uzdrowisko Iwonicz S.A., Konstancin Zdrój sp. z o.o. oraz Kamień Pomorski.

Uzdrowisko Wysowa oferuje leczenie chorób układu trawiennego, dróg oddechowych, układu moczowego, układu kostno-stawowego. Oferuje wczasy wypoczynkowe, wczasy lecznicze, w tym między innymi turnusy dla diabetyków oraz dla osób dializowanych. Uzdrowisko oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Wartość kontraktu w roku 2012 wynosi ponad 5 mln zł.