Uzdrowisko Wysowa: udzielenie wyłączności negocjacyjnej

0
947


Ministerstwo Skarbu Państwa udzielił Konsorcjum spółek: „Promet” Sp. jawna W. Kubiak z siedzibą w Turku, „Promet Cargo” Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, „Promet Trans” Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, „Tur-Trans-Gapsa” Sp. jawna z siedzibą w Dzierżąznej, wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji spółki Uzdrowisko Wysowa S.A.

W lipcu 2012 do negocjacji dopuszczono oprócz Konsorcjum także Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. Uzdrowiskiem było także zainteresowane Europejskie Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne „Lotos” sp. z o.o. z siedzibą w Rabce – Zdroju. oraz PCZ S.A.

Uzdrowisko Wysowa oferuje leczenie chorób układu trawiennego, dróg oddechowych, układu moczowego, układu kostno-stawowego. Oferuje wczasy wypoczynkowe, wczasy lecznicze, w tym między innymi turnusy dla diabetyków oraz dla osób dializowanych. Uzdrowisko oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Wartość kontraktu w roku 2012 wynosi ponad 5 mln zł.