Voxel: 11 mln za Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej

0
1023


Spółka Voxel S.A. zawarła 7 listopada 2012 roku umowę rozporządzającą sprzedaży udziałów spółki zależnej Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ze spółką PEF VII Investment Holding S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, należącą do Polish Enterprise Fund VII, funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors. Ustalona cena za udziały wyniosła 11 mln zł.

Umowa została podpisana w związku z zawartą w dniu 21 września 2012 roku umową zobowiązującą sprzedaży udziałów. Sprzedanych zostało 13 tysięcy udziałów spółki o łącznej wartości nominalnej 650 tys. zł, stanowiących 100 procent kapitału spółki. Cena sprzedaży udziałów spółki została ustalona na kwotę 11 mln zł. Spółka kupująca przed zawarciem umowy dokonała zapłaty kwoty 5 mln zł. Pozostała część zostanie spłacona pod warunkiem terminowego ukończenia przez spółkę zależną Voxel S. A. czyli Alteris S.A. inwestycji w zakresie przebudowy obiektu, w którym działalność będzie prowadziła spółka oraz pod warunkiem, że w roku 2014 lub 2015 spółka osiągnie przychody w wysokości co najmniej 14 mln zł.

Alteris S.A., spółka zależna Voxel – zawarła z Enterprise Investors umowę na generalne wykonawstwo inwestycji. Wykonawcą prac będzie Meritum Grupa Budowlana, z którą Alteris zawarł umowę dotyczącą robót budowlanych. Wartość prac została określona na 14.510.348,31 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji określono na 20 lipca 2013 roku.

Inwestycja obejmuje przebudowę budynku położonego na terenie 5 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i utworzenie ośrodka radioterapii wyposażonego w trzy akceleratory liniowe do naświetlań. Powstanie tutaj także ośrodek diagnostyki molekularnej wyposażony w urządzenia PET/CT i SPECT. Umowa najmu pomieszczeń szpitalnych została zawarta na okres 25 lat.

We wrześniu 2012 roku spółka Voxel S.A. zrezygnowała także z realizacji inwestycji w Żorach, gdzie miało zostać uruchomione Centrum Medycznego Obrazowana RTG, MR i TK. Spółka uzasadniła  tę decyzję potrzebą uwolnienia środków w celu rozpoczęcia nowej inwestycji w zakresie medycyny nuklearnej.