Voxel: 57,7 mln zł przychodów w roku 2012

0
776


Spółka Voxel S.A. osiągnęła w roku 2012 przychody ze sprzedaży w wysokości 57 718,9 tys. zł, co stanowi wzrost o ponad 19 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W roku 2012 spółką osiągnęła też zysk netto o wartości 3 205 tys. zł.

Po roku obecności na rynku New Connect, Voxel złożył w dniu 23 czerwca 2012 roku prospekt emisyjny i w październiku 2012 roku rozpoczęły się notowania spółki na rynku podstawowym GPW w Warszawie. W roku 2012 miała także miejsce pierwsza publiczna emisja obligacji. Voxel S.A. wyemitował obligacje zabezpieczone na kwotę 12 milionów zł z półrocznym kuponem odsetkowym i 2+letnim okresem spłaty. Obligacje zadebiutowały na rynku Catalyst 18 lipca 2012 roku. Emisja obligacji została przeznaczona głównie na finansowanie ośrodka PET-CT-MR w Krakowie.

W roku 2012 Spółka Voxel S.A. zrealizowała kilka znaczących inwestycji. 19 września otwarte zostały pracownie MR i TK w kompleksie poradni wojskowych „CePeLek” w Warszawie. Intensywne prace były prowadzone w Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków w Krakowie. Prace walidacyjne oraz prace związane z dopuszczeniem produkcji do sprzedaży doprowadziły do wydania w dniu 22 października 2012 roku zezwolenia na produkcję produktu leczniczego  (radioznacznika), który został wydany przez Główny Inspektorat Nadzoru Farmaceutycznego.

Voxel S.A. bierze udział w działaniach naukowych mających na celu szeroko rozumianą ochronę zdrowia. Współpracuje z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie przy Programie Wczesnego Wykrywania Raka Płuc. Voxel zawarł też w ramach działań naukowych umowę o współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki niej studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu będą mogli uczestniczyć w zajęciach oraz odbywać praktyki w pracowni rezonansu magnetycznego oraz pracowni pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej NZOZ Medycznego Centrum Diagnostycznego Voxel Ośrodka PET-TK-MR w Krakowie.

W roku 2013 spółka zamierza konsolidować działania mające na celu pełne wykorzystanie posiadanych aktywów, zwłaszcza wysokospecjalistycznych urządzeń diagnostycznych. Spółka zamierza ponadto przejąć dużą pracownie diagnostyczną rezonansu magnetycznego w Łodzi oraz uruchomić w czwartym kwartale 3 nowe pracownie PET.