Voxel: aneks do umowy z NFZ

0
900

Voxel podpisał aneks do umowy z łódzkim oddziałem NFZ dotyczący wartości kontraktu na świadczone usługi. Wartość wszystkich umów zawartych z oddziałem łódzkim Funduszu wynosi maksymalnie 4.456.600 zł.

Umową o największej wartości jest umowa z 30 maja 2012 roku zawarta z oddziałem łódzkim NFZ, dotycząca pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w pracowni PET-TK w Łodzi.

Natomiast wartość wszystkich umów zawartych przez spółkę z NFZ wynosi 11 177 460,31 zł.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej – 14 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 17 pracowni tomografii komputerowej. Oferuje także outsourcing usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 22 miastach Polski, w 10 województwach, najwięcej w województwach – śląskim, podkarpackim i małopolskim. Prowadzi w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. to spółka Voxel S.A. oraz dwie jednostki zależne – Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o., oferująca usługi diagnostyki obrazowej na terenie województwa dolnośląskiego, oraz Alteris S.A., będąca dostawcą kompleksowych rozwiązań dla medycyny.