Voxel: inwestycje w pracownie PET

0
905


Spółka Voxel osiągnęła w I kwartale 2014 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 21 397,8 tys. zł oraz zysk netto – 1 320,4 tys. zł. Przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku 2013, kiedy to wyniosły 19 260 tys. zł. Natomiast zysk był  niższy, co było spowodowane prowadzonymi inwestycjami.

W I kwartale 2014 Voxel realizował prace budowlane i montażowe w 2 pracowniach diagnostycznych PET: w Brzozowie i w Białymstoku. Pracownia diagnostyczna PET w Białystoku została wpisana do księgi rejestrowej 8 stycznia 2014, a pracownia w Brzozowie – 1 marca 2014. Pracownie zlokalizowane są w szpitalach publicznych, w  Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie oraz w Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie.

Pracownie posiadają pełną zdolność do świadczenia badań, jednak nie posiadają jeszcze podpisanego kontraktu na badania refundowane przez NFZ.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej – 13 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 15 pracowni tomografii komputerowej. Oferuje także outsourcing usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 20 miastach Polski, w 10 województwach. Prowadzi w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

7 stycznia 2014 roku Voxel zawarł z Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii umowę dotycząca dostawy radiofarmaceutyku 18-FDG. Wartość umowy to 2.681.808,48 zł brutto. Umowa została zawarta na czas określony od 2 stycznia 2014 roku do 2 lutego 2015 roku.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. składa się z Voxel S.A. oraz jej spółek zależnych – Alteris S.A. oraz CDO Jelenia Góra Sp. z o.o.
23 października 2012 roku spółka Voxel S.A. zadebiutowała na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Był to kolejny krok po debiucie na NewConnect w roku 2011 oraz na rynku Catalyst w roku 2012.