Voxel: kolejne przesunięcie terminu zakupu spółki Rode-Med

0
797


Voxel S.A. poinformował o kolejnym przesunięciu terminu zawarcia umowy zakupu spółki Rode-Med S.A. z  29 sierpnia 2017 roku na 29 września 2017 roku. 29 sierpnia 2017 podpisano drugi aneks do  przedwstępnej umowy sprzedaży.

O podpisaniu umowy Voxel informował w czerwcu 2017.

Rode-Med S.A. z siedzibą w Zaściankach prowadzi pracownie rezonansu magnetycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach oraz w Szpitalu Powiatowym w Bielsku Podlaskim. Posiada kontrakt na badania RMI. Właścicielami spółki są: Dorota Rode i Arnold Rode.

Voxel zamierza nabyć 100 procent akcji spółki, czyli 1.670.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.670.000 zł. Cena zakupu zostanie ustalona w oparciu o wartość skorygowanego, na zasadach określonych w umowie, wskaźnika EBITDA (ustalonego na podstawie sprawozdania finansowego Rode Med za rok obrotowy 2016), a następnie zostanie pomniejszona o wartość długu i powiększona o wartość gotówki ustalonych na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej.

Cena ta będzie podlegała korekcie (w górę) o kwotę nie wyższą niż 2.500.000 zł.

Voxel prowadzi sieć placówek diagnostyki obrazowej, oferujących badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz opartych na najnowszych metodach medycyny nuklearnej: pozytonowej tomografii emisyjnej  (PET-TK) i tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT).

Voxel działa na rynku usług medycznych od 2005 roku. Grupa Kapitałowa obejmuje spółki: Voxel S. A. z siedzibą w Krakowie oraz jednostki zależne – Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, oferującą usługi diagnostyki obrazowej na terenie województwa dolnośląskiego, oraz Alteris S.A. Voxel jest także producentem radiofarmaceutyków na potrzeby własne i podmiotów zewnętrznych.