Voxel: konkurs na nowych członków zarządu

0
1193

Spółka Voxel S.A. ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu, wiceprezesa oraz członka zarządu. Dotychczasowy zarząd spółki został odwołany 31 marca 2016 roku. Funkcję prezesa sprawował Jacek Liszka, a wiceprezesa – Dariusz Pietras.

„Rada Nadzorcza mając na względzie zasadę domniemania niewinności nie przesądza o wynikach postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Katowicach przeciwko członkom zarządu Voxel S.A., jednak kierując się interesem spółki oraz przestrzegając zasad ładu korporacyjnego i dążąc do zachowania wysokiej reputacji spółki, uznała za konieczne podjęcie decyzji dotyczącej odwołania prezesa i wiceprezesa” – informuje spółka w komunikacie.

Do czasowego wykonywania zadań prezesa zarządu spółki został oddelegowany przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Warzecha, a do wykonywania zadań wiceprezesa – członek Rady Nadzorczej Wojciech Włodarczyk.

Voxel działa na rynku usług medycznych od 2005 roku. Sieć Voxel obejmuje 40 pracowni diagnostycznych, w których wykonano w 2015 roku ponad 192 tysiące badań. W ramach usług teleradiologicznych specjaliści Voxel zinterpretowali około 170 tysięcy badań. Szczególnie dynamiczny wzrost skali działalności Grupa zanotowała w implementacji systemów IT oraz dostawach sprzętu dla sektora medycznego. Przychody tego segmentu wzrosły o 53 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. to spółka Voxel S.A. oraz dwie jednostki zależne – Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra  Sp. z o.o., oferująca usługi diagnostyki obrazowej na terenie województwa dolnośląskiego, oraz Alteris S.A., będąca dostawcą kompleksowych rozwiązań dla medycyny.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kontrolę nad GK Voxel sprawował Voxel International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, który posiadał 49,26  procent akcji oraz 60,54 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W roku 2015 Grupa Voxel kolejny rok z rzędu zanotowała wzrost przychodów o 28,3 procenta. W roku 2015 Grupa Voxel osiągnęła też historycznie najwyższy zysk operacyjny w wysokości 20,3 mln zł oraz EBITDA na poziomie ponad 33,5 mln zł.