Voxel: kontrakt z NFZ na badania PET

0
916


Spółka Voxel podpisała aneks do umowy z małopolskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący finansowania badań w zakresie pozytronowej tomografii emisyjnej (PET). Wartość finansowania NFZ w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wyniesie 5 830 200 zł.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej – 14 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 9 pracowni tomografii komputerowej. Oferuje także outsourcing usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 20 miastach Polski. Prowadzi w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. składa się z Voxel S.A. oraz jej spółek zależnych – Alteris S.A. oraz CDO Jelenia Góra Sp. z o.o. Grupa osiągnęła w I półroczu 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 44 602,2 6 tys. zł, które były niższe o 3,4 procent niż w I półroczu roku 2012. Główną przyczyną spadku przychodów operacyjnych Grupy była mniejsza ilość sprzedanego sprzętu medycznego przez spółkę zależną Alteris S.A.