Voxel: kontrakty z NFZ na rok 2014

0
873


Spółka Voxel podpisała aneks do umowy z łódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielania świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych. Wartość umowy spółki z łódzkim oddziałem NFZ na rok 2014 wynosi 4 197 470,40 zł.

Umowa zawarta przez Voxel z małopolskim oddziałem NFZ na rok 2014 ma wartość  323 147,40 zł. Umowa dotyczy badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej  wykonywanych w pracowniach w Wadowicach oraz w Krakowie. Wartość wszystkich umów spółki z NFZ na rok 2014 ma wartość 10.501.477,90zł.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej – 14 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 9 pracowni tomografii komputerowej. Oferuje także outsourcing usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 20 miastach Polski. Prowadzi w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. składa się z Voxel S.A. oraz jej spółek zależnych – Alteris S.A. oraz CDO Jelenia Góra Sp. z o.o. Grupa osiągnęła w I półroczu 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 44 602,2 6 tys. zł, które były niższe o 3,4 procent niż w I półroczu roku 2012. Główną przyczyną spadku przychodów operacyjnych Grupy była mniejsza ilość sprzedanego sprzętu medycznego przez spółkę zależną Alteris S.A.