Voxel: odwołanie prognozy wyników finansowych

0
748


Spółka Voxel S.A. poinformowała o odwołaniu prognozy wyników finansowych Grupy na rok 2013. Do głównym przyczyn mających na to wpływ spółka zaliczyła opóźnienie w rozpoczęciu sprzedaży komercyjnej radiofarmaceutyków, niższe wyniki finansowe spółki zależnej Alteris oraz brak kontraktów z Wielkopolskich Oddziałem Wojewódzkim NFZ dotyczących dwóch pracowni rezonansu magnetycznego.

Prognoza wyników finansowych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zakładała spadek wzrostu PKB Polski z 4,3% w 2011 roku do 2% w 2013 roku, wzrost wydatków na usługi medyczne, niezmienność polityki kontraktowania świadczeń przez NFZ oraz wzrost wydatków na usługi w zakresie diagnostyki medycznej.

Prognoza zakładała też zwiększenie konkurencyjności poprzez rozwój oraz optymalizację sieci punktów diagnostycznych oraz uzyskanie rejestracji cyklotronu w Krakowie jako miejsca produkcji radiofarmaceutyków oraz utrzymanie skuteczności w zakresie pozyskiwania i realizacji pozyskanych kontraktów na realizację świadczeń medycznych z NFZ.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej (14 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 9 pracowni tomografii komputerowej), outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 20 miastach Polski. Prowadzi też w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. składa się z Voxel S.A. oraz jej spółek zależnych – Alteris S.A. oraz CDO Jelenia Góra Sp. z o.o. Grupa osiągnęła w I półroczu 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 44 602,2 6 tys. zł, które były niższe o 3,4 procent niż w I półroczu roku 2012. Główną przyczyną spadku przychodów operacyjnych Grupy była mniejsza ilość sprzedanego sprzętu medycznego przez spółkę zależną Alteris S.A.