Voxel: program emisji obligacji

0
921


Zarząd spółki Voxel S.A. podjął decyzję w sprawie programu emisji obligacji, w ramach którego może zostać wyemitowanych do 17.000 obligacji o wartości nominalnej tysiąc złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 17 mln zł.

Spółka wyemituje dwie serie obligacji. Zostaną one wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd spółki określi cenę emisyjną oraz zasady oprocentowania obligacji.

Zabezpieczeniem obligacji serii C będzie zastaw rejestrowy na udziałach w spółce Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra sp. z o.o.. Zabezpieczeniem obligacji serii D będzie zastaw rejestrowy na 2 akcji na okaziciela serii A w spółce Alteris S.A., stanowiących własność spółki Voxel.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej (14 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 9 pracowni tomografii komputerowej), outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 20 miastach Polski. Prowadzi też w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. składa się z Voxel S.A. oraz jej spółek zależnych – Alteris S.A. oraz CDO Jelenia Góra Sp. z o.o. 23 października 2012 roku spółka Voxel S.A. zadebiutowała na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Był to kolejny krok po debiucie na NewConnect w roku 2011 oraz na rynku Catalyst w roku 2012.