Voxel rozwija produkcję radiofarmaceutyków

0
807


Voxel S.A. rozwija jeden ze strategicznych kierunków swojej działalności, jakim jest produkcja radiofarmaceutyków.  Celem spółki jest komercyjna sprzedaż tych produktów. Voxel prowadzi także pracownie diagnostyki obrazowej.

Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków uruchomione zostało przez Voxel w Krakowie, w grudniu 2011 roku. Obecnie prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję, na podstawie  której dopuszczony został do obrotu produkt stosowany jako znacznik przy badanach PET (pozytronowej tomografii emisyjnej). Voxel posiada licencję na wytwarzanie, dystrybucję, sprzedaż i wprowadzanie na rynek tego produktu i posiada wyłączność w zakresie jego dystrybucji w Polsce, a także niewyłączne prawo do dystrybucji w Republice Czeskiej i w Republice Słowacji oraz w innych krajach.

Polskie pracownie PET najczęściej sprowadzają radiofarmaceutyki z zagranicy (w kraju produkcję na własne potrzeby prowadzą jedynie pracownie w Bydgoszczy i Gliwicach), co wpływa na wysoki koszt badania. Voxel planuje pokryć blisko połowę zapotrzebowania na FDG w Polsce. Redukcja kosztów transportu pozwoli na obniżenie ceny radiofarmaceutyku nawet o 25-30%.

Oprócz produkcji radiofarmaceutyków Voxel oferuje także badania diagnostyczne. Spółka prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej (14 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 9 pracowni tomografii komputerowej), outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 20 miastach Polski.