Voxel S.A. otworzył Centrum Diagnostyczne w Warszawie

0
966


Spółka Voxel S.A. otworzyła nowe Medyczne Centrum Diagnostyczne w Warszawie. W jego skład wchodzą Pracownia Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu Magnetycznego, które mieszczą się na II piętrze, w kompleksie budynków Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” przy ulicy Koszykowej 78. 

Obie pracownie są wyposażone w nowy sprzęt diagnostyczny. Aparat do tomografii komputerowej posiada 64 rzędy detektorów i dzięki temu, przy mniejszym narażeniu pacjenta na promieniowanie, służy do wykonywania wszystkich podstawowych i zaawansowanych badań TK, w tym badań naczyniowych i serca. Wysokopolowy rezonans magnetyczny (1.5T) posiada oprogramowanie, pozwalające w szybkich sekwencjach na wykonanie wszystkich badań diagnostycznych, które mogą być wykonane tą metodą. Obok badań podstawowych w pracowni MR będą wykonywane specjalistyczne badania ortopedyczne, dyfuzyjne, perfuzyjne, spektroskopia, badania czynnościowe oraz traktografia.  

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Pracownie posiada w 20 miastach Polski.

W grudniu 2011 roku Voxel uruchomił w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków, radioaktywnych substancji wykorzystywanych w diagnostyce nowotworów, schorzeń ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia. Pod koniec 2011 roku Voxel rozpoczął także inwestycję związaną z budową Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej. Placówka powstaje przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

We wrześniu 2012 roku sprzedał udziały spółki zależnej Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach spółce PEF VII Investment Holding S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, należącej do Polish Enterprise Fund VII, funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors. Po sprzedaży projekt budowy Centrum będzie w dalszym ciągu realizowany wspólnie ze spółką Voxel.