Voxel: umowa ze spółką Magellan

0
787


Voxel S.A. poinformował o zawarciu przez jednostkę zależną umowy ze spółką Magellan S.A. Wartość wszystkich umów zawartych z tą spółką przez Voxel oraz jednostki zależne przekroczyła 10 mln zł.

Umowa o największej wartości została zawarta w kwietniu 2014 roku ze spółką Voxel i dotyczyła udzielania przez Magellan poręczenia za istniejące i niewymagalne oraz przyszłe zobowiązania podmiotów leczniczych.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej – 13 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 15 pracowni tomografii komputerowej. Oferuje także outsourcing usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 20 miastach Polski, w 10 województwach. Prowadzi w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. składa się z Voxel S.A. oraz jej spółek zależnych – Alteris S.A. oraz CDO Jelenia Góra Sp. z o.o.

W roku 2012 roku spółka Voxel S.A. zadebiutowała na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Był to kolejny krok po debiucie na NewConnect w roku 2011 oraz na rynku Catalyst w roku 2012.