Voxel: umowy z NFZ na badania diagnostyczne

0
901


Spółka Voxel S.A. podpisała aneks do umowy z łódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący świadczeń w zakresie pozytronowej tomografii emisyjnej w pracowni PET-TK, zlokalizowanej w Łodzi-Bałutach.

W wyniku podpisanego aneksu wartość umowy zawartej przez Voxel z łódzkim oddziałem NFZ na okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wynosi 4.452.600 zł.

Medyczne Centrum Diagnostyczne Voxel w Łodzi posiadające w swej strukturze pracownię PET-TK jest pierwszą tego typu placówką
w województwie łódzkim. Ośrodek mieści się w łódzkim Szpitalu MSWiA. Pracownia wykonuje badania z zakresu medycyny nuklearnej PET-TK. Badania te są wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu efektów leczenia chorób nowotworowych układu pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego, układu krwiotwórczego i wielu innych.

Umowa zawarta przez Voxel na rok 2013 z mazowieckim oddziałem NFZ ma wartość 700 010 zł (dotyczy badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego), z kujawsko-pomorskim – 863 022,60 zł (badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej). Umowa zawarta z lubelskim oddziałem Funduszu dotyczy świadczeń o wartości 1 132 671,10 zł i również dotyczy badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Voxel zawarł również umowy z małopolskim oddziałem NFZ w Krakowie, których wartość w roku 2013 wynosi 10 658 863,80 zł. Umowy dotyczą badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz pozytronowej tomografii emisyjnej (PET). Umowa zawarta z podkarpackim oddziałem NFZ ma w roku 2013 wartość 3 045 013,10 zł i dotyczy wykonywanych w Łańcucie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W Augustowie Voxel wykonuje finansowane przez podlaski oddział Funduszu na kwotę 237 744 zł badania tomografii komputerowej, a w Bytomiu finansowane przez śląski oddział NFZ kwotą 9 269 178,30  zł – badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Pracownia Voxel w Olsztynie posiada podpisany z warmińsko-mazurskim oddziałem NFZ kontrakt na badania tomografii komputerowej o wartości 509 760 zł.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Pracownie posiada w 20 miastach Polski. Prowadzi też w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.