Voxel: umowy z NFZ na ponad 10 mln zł

0
871

Spółka Voxel S.A. poinformowała o zawarciu aneksu do umowy z podkarpackim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego udzielania świadczeń zdrowotnych świadczenia ambulatoryjne kosztochłonne. Wartość wszystkich umów zawartych z NFZ przez Voxel wynosi 10 667 193, 35 zł.

Umowa o największej wartości została zawarta z łódzkim oddziałem NFZ, dotyczy badań w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej w pracowni PET-TK, działającej w Łodzi.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej – 14 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 17 pracowni tomografii komputerowej. Oferuje także outsourcing usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 22 miastach Polski, w 10 województwach, najwięcej w województwach – śląskim, podkarpackim i małopolskim. Prowadzi w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. to spółka Voxel S.A. oraz dwie jednostki zależne – Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra  Sp. z o.o., oferująca usługi diagnostyki obrazowej na terenie województwa dolnośląskiego, oraz Alteris S.A., będąca dostawcą kompleksowych rozwiązań dla medycyny.