Voxel uruchomił ośrodek produkcji radiofarmaceutyków

0
1010

Spółka Voxel uruchomiła pierwsze w Polsce komercyjne Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków. Jednostka powstała w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. W czerwcu 2011 została tam otwarta pracownię PET-CT-MR. Inwestycja była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wyniosła 31 314 952,24 zł.

Voxel uzyskał wsparcie finansowe ze środków Funduszy Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, dla projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych”.

Kluczowe dla całego projektu urządzenia (m.in.: skaner PET-TK, skaner MR, cyklotron, urządzenia do synetezy radiofarmaceutyków) są pierwszymi tego typu w Polsce, ponieważ ich rozwiązania technologiczne są obecne na świecie krócej niż 1 rok oraz stopień ich rozprzestrzenienia na świecie nie przekracza 5%. Inwestycja ma kluczowy charakter w sektorze usług medycznych w województwie małopolskim. Dotychczas mieszkańcy regionu Polski południowo-wschodniej (województwo małopolskie i podkarpackie) byli pozbawieni dostępu do diagnostyki będącej kluczowym elementem projektu. Poza tym, w wyniku realizacji tej inwestycji Voxel S.A. ma szansę stać się najbardziej innowacyjnym ośrodkiem prowadzenia badań łączoną metodą PET-TK-MR oraz kluczowym centrum medycznym produkującym radiofarmaceutyki również dla zewnętrznych odbiorców.

Sprzęt do diagnostyki dostarczony przez firmę GE służy nie tylko do wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych i neurologicznych, ale także do monitorowania skuteczności terapii oraz oddziaływania między zastosowanymi lekami a organizmem oraz do planowania radioterapii. Produkcja radiofarmaceutyków do diagnozowania chorób nowotworowych odbywa się na licencji spółki Amersham będącej w grupie GE. Ośrodek ma produkować nowe znaczniki m.in. do wczesnego wykrywania chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych, umożliwiające bardziej precyzyjną diagnostykę. Produkowana w ośrodku miedź Cu 64 służy do znakowania przeciwciał monoklonalnych.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Swoje pracownie prowadzi w 20 miastach Polski. Spółka Voxel S.A. od października 2011 jest notowana na NewConnect.