Voxel: wniosek o wejście na rynek główny GPW

0
986


Spółka Voxel S.A. złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka od października 2011 jest notowana na NewConnect.

Spółka ubiega się o wprowadzenie do obrotu łącznie 6.732.500 akcji o wartości  nominalnej 1 zł każda, dzielącej się na serie (od D do J). Voxel złożył także wniosek o wprowadzenie obligacji serii B na Catalyst.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Pracownie prowadzi w 20 miastach Polski.

W grudniu 2011 roku Voxel uruchomił w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków, radioaktywnych substancji wykorzystywanych w nowoczesnej diagnostyce nowotworów, schorzeń ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia. Pod koniec 2011 roku Voxel rozpoczął także inwestycję związaną z budową Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej. Placówka powstaje przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Grupa Voxel obejmuje spółki Voxel S.A. oraz spółki zależne: Alteris S.A. i Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. Grupa zanotowała w roku 2011 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 97 461 tys. zł oraz stratę w wysokości 3.834 tys. zł.