Voxel: współpraca z Collegium Medicum UJ

0
1115

Spółka Voxel zawarła umowę o współpracy  z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki niej studenci  Wydziału Nauk o Zdrowiu  będą mogli uczestniczyć w zajęciach oraz odbywać praktyki w pracowni rezonansu magnetycznego oraz pracowni pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej NZOZ Medycznego Centrum Diagnostycznego Voxel Ośrodka PET-TK-MR w Krakowie.

Współpraca pozwoli na rozszerzenie kształcenia z zakresu nowoczesnych metod diagnostyki obrazowania, medycyny nuklearnej i radiofarmacji, których rozwój stanowi jeden z wykładników postępu dzisiejszej medycyny.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Pracownie posiada w 20 miastach Polski. Prowadzi też w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

23 października 2012 roku spółka zadebiutowała na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to finalny krok po debiucie na NewConnect w roku 2011 oraz na rynku Catalyst w rok 2012.