Voxel: wzrost liczby badań diagnostycznych w I półroczu 2015

0
892

Grupa Kapitałowa Voxel wykonała w I półroczu 2015 roku ponad 70.000 badań diagnostycznych (MR, CT, PET-CT, SPECT, RTG), co oznacza około 10-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2014. Spółka podpisała aneksy do dotychczasowych umów z NFZ w zakresie finansowania badań MR, CT oraz PET.

Na dzień raportu okresowego za I półrocze 2015 roku łączna wartość podpisanych umów z NFZ dotycząca realizacji usług medycznych w 2015 roku wynosi 38.667.704,10 zł (analogiczna wielkość dla 2014 roku wyniosła 31.180.618,85 zł). Wartość świadczeń wykonanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wyniosła 21.547.242,30 zł i była o 1.617.127,35 zł wyższa od analogicznej wielkości 2014 roku.

Niezależnie od wspomnianego zwiększenia wartości świadczeń kontraktowanych przez NFZ, udział badań realizowanych na rzecz podmiotów innych niż NFZ w przychodach ogółem z diagnostyki obrazowej wzrósł w porównaniu do 2014 roku o ponad 9 procent. W ujęciu ilościowym w I półroczu 2015 roku około 52 procent badań było refundowanych przez NFZ, a 48 procent realizowane było na rzecz podmiotów komercyjnych, natomiast w poprzednim roku wskaźniki te kształtowały się na poziomie odpowiednio 56 procent oraz 44 procent.

Przychody ze sprzedaży Grupy Voxel w I półroczu 2015 roku wyniosły 56 547 tys. zł. Rok wcześniej ich wartość to było 44 049 tys. zł (wzrost o 28 prcoent). W I półroczu 2015 Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 6 405 tys. zł, rok wcześniej odnotowano stratę w wysokości 610 tys. zł.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej – 14 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 17 pracowni tomografii komputerowej. Oferuje także outsourcing usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 22 miastach Polski, w 10 województwach, najwięcej w województwach – śląskim, podkarpackim i małopolskim. Prowadzi w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. na 30 czerwca 2015 roku obejmowała Voxel S.A. oraz dwie jednostki zależne – „Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra” Sp. z o.o., oferującą usługi diagnostyki obrazowej na terenie województwa dolnośląskiego, oraz Alteris S.A., będącą dostawcą kompleksowych rozwiązań dla medycyny.