Voxel: wzrost liczby badań i przychodów

0
416

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2019 roku Voxel wykonał prawie 202 tysiące badań w zakresie diagnostyki obrazowej. Przychody Grupy Kapitałowej Voxel w tym okresie wzrosły o 38 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 i wyniosły 144 331,4 tysięcy złotych.

Liczba badań była większa niż rok wcześniej, kiedy to wykonano ich prawie 177 tysięcy.

Główne przychody ze sprzedaży Grupy Voxel generują barania TK, MR i PET-TK, których w trzech kwartałach 2019 roku wykonano prawie 167 tysięcy.

Na dzień 30 września 2019 roku Voxel prowadził 14 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonał prawie 67 tysięcy badań, 18 pracowni rezonansu magnetycznego, w których wykonał prawie 91,3 tysięcy badań MR, 7 pracowni PET-TK (z czego 5 wykonuje badania refundowane, a dwie zlokalizowane w Katowicach i Jeleniej Górze są przygotowane do kontraktowania świadczeń), w których wykonał prawie 8,3 tysięcy badań PET-TK, 4 pracownie SPECT (z czego 3 wykonują badania refundowane, czwarta natomiast jest przygotowana do kontraktowania z NFZ), w których wykonał ponad 3,9 tysięcy procedur (dane dotyczą trzech kwartałów 2019).

W I kwartale 2019 roku Voxel uruchomił zakład medycyny nuklearnej w szpitalu im. Rydygiera w Krakowie. W zakładzie tym znajduje się urządzenie SPECT i miejsce pod zainstalowanie urządzenia PET-TK w przyszłości. Od 1 kwietnia 2019 roku pracownia realizuje badania medycyny nuklearnej i badania izotopowe refundowane przez NFZ.

Czytaj także: Magodent wyróżniony w rankingu Polskiego Radia „Lubię, bo polskie”>>>

W II kwartale 2019 została uruchomiona nowa pracownia rezonansu magnetycznego działająca na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Natomiast w III kwartale 2019 została uruchomiona nowa pracownia rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w Elblągu.

W roku 2019 został także wydzielony nowy segment działalności obejmujący spółki Vito-Med sp. z o.o., podmiot leczniczy prowadzący szpital w Gliwicach w ramach którego działają: oddział wewnętrzny, oddział neurologii i oddział udarowy oraz poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne, jak również Zakład Opiekuńczo – Leczniczy o specjalności neurologiczno – rehabilitacyjnej.

Voxel zajmuje się także produkcją radiofarmaceutyków.

Wzrost przychodów Voxel za 3 kwartały 2019 jest wynikiem zwiększania skali działalności (w tym wolumenów badań), otwarciem nowych pracowni oraz efektywniejszego wykorzystania bazy zainstalowanego sprzętu (wzrost bez nakładów inwestycyjnych). Istotne znaczenie mają limity ujęte w umowach zawartych z NFZ, a które zostały zniesione.

Spółka odnotowała nominalny wzrost przychodów generowanych przez pozostałe źródła, w tym głównie badania farmaceutyczne (wzrost o 34 procent). Dodatkowy wpływ na wzrost przychodów miało przejęcie spółek zależnych.

Zysk netto Grupy za 3 kwartały 2019 miał wartość 6 041,1 tys. zł i był niższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku 2018, kiedy to wynosił 6 402,6 tys. zł.