Voxel: wzrost przychodów dzięki większej liczbie badań

0
1037

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Voxel osiągnięte w I kwartale 2016 roku wzrosły o 5,2 procenta (o 2 938,8 tys. zł) w porównaniu do przychodów osiągniętych w I kwartale 2015 roku. Wzrost był głównie wynikiem zwiększeni skali działalności, czyli ilości i rodzaju przeprowadzanych badań.

W pracowniach diagnostycznych sieci Voxel w I półroczu 2016 roku wykonano ponad 103 000 badań diagnostycznych (MR, CT, PET-CT, SPECT, RTG, USG). Wartość świadczeń finansowanych przez NFZ wykonanych od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wyniosła 26 593 tys. i była o 3 768 tys. wyższa od wartości świadczeń w analogicznym okresie 2015 roku.

Alteris, spółka z Grupy Voxel, zanotowała spadek przychodów, co było rezultatem sezonowości, ponieważ znacząca większość przychodów tej jednostki jest odnotowywana w drugim półroczu roku kalendarzowego.

Alteris dostarcza do placówek medycznych szeroki zakres aparatury medycznej, w tym rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, cyfrowe aparaty rentgenowskie, ramiona C, mammografy, angiografy, aparaty USG.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Grupa Voxel odnotowała wzrost zysku brutto o 8,5 procenta. Zysk ten osiągnął poziom 16,9 mln zł. Grupa wypracowała też zysk operacyjny w wysokości 6,8 mln zł (nominalny spadek o 2,5 mln zł w porównaniu do I półrocza 2015), co oznacza wygenerowanie EBITDA na poziomie około 13,1 mln zł.

Spadek zysku operacyjnego oraz EBITDA był spowodowany głównie wzrostem kosztów ogólnego zarządu oraz spadkiem pozostałych przychodów operacyjnych. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł ponad 5,6 mln zł, natomiast zysk netto ponad 4,4 mln zł

Voxel działa na rynku usług medycznych od 2005 roku. Grupa Kapitałowa obejmuje spółki: Voxel S. A. z siedzibą w Krakowie oraz jednostki zależne – „Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, oferującą usługi diagnostyki obrazowej na terenie województwa dolnośląskiego, oraz Alteris S.A. Voxel jest także producentem radiofarmaceutyków na potrzeby własne i podmiotów zewnętrznych.