Voxel: wzrost przychodów Grupy

0
962

Grupa Voxel uzyskała za trzy kwartały narastająco roku 2013 przychody ze sprzedaży w wysokości 77 517,3 tys. zł. W tym samym okresie zysk netto Grupy wyniósł 2 320,3 tys. zł.

W analogicznym okresie roku 2012 przychody Grupy Voxel ze sprzedaży za trzy kwartały narastająco wyniosły 66 937,4 tys. zł, a zysk netto – 1 121 tys. zł.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej (14 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 9 pracowni tomografii komputerowej), outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 20 miastach Polski. Prowadzi też w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. składa się z Voxel S.A. oraz jej spółek zależnych – Alteris S.A. oraz CDO Jelenia Góra Sp. z o.o. Grupa osiągnęła w I półroczu 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 44 602,2 6 tys. zł, które były niższe o 3,4 procent niż w I półroczu roku 2012. Główną przyczyną spadku przychodów operacyjnych Grupy była mniejsza ilość sprzedanego sprzętu medycznego przez spółkę zależną Alteris S.A.