Voxel: zezwolenie na wytwarzanie radiofarmaceutyków

0
1062


Voxel S.A. otrzymał zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego nazwą SteriPET 250MBq/ml w Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków w Krakowie. Produkcja radiofarmaceutyków jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju spółki.

Na podstawie umowy zawartej z GE Healthcare Limited z siedzibą w Amersham (Wielka Brytania) w dniu 17 maja 2010 roku, której przedmiotem jest udzielenie licencji na wytwarzanie, dystrybucję, sprzedaż i wprowadzanie na rynek znacznika SteriPET, opartego na radiofarmaceutyku FDG, Voxel posiada wyłączność w zakresie jego dystrybucji w Polsce, a także niewyłączne prawo do dystrybucji leku w Republice Czeskiej i Republice Słowacji oraz w innych krajach, ustalonych w drodze porozumienia.

Uzyskanie zezwolenia stanowi zakończenie prowadzonego przez Voxel długotrwałego procesu inwestycyjnego mającego na celu uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków.

Voxel uruchomił w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków, radioaktywnych substancji wykorzystywanych w diagnostyce nowotworów, schorzeń ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia w grudniu 2011 roku. Pod koniec 2011 roku Voxel rozpoczął także inwestycję związaną z budową Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej. Placówka powstaje przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Voxel prowadzi też sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Pracownie posiada w 20 miastach Polski.